резервирай вила Елма

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ• Невша е село от Варненска област
• Голямото и Малкото елеме, Голямото и Малкото було
• Трижилковата метличина Centaurea trinervia • Плиска и Преслав
• Мадарски конник
• Побити Камъни
• Екстремни спортове
• Риболов
• Варна и региона
• Шумен и региона
• Неолитно селище, Неофит Рилски
• Plateau Cycling Hub & Spokes cycling system


КОНТАКТИ
9229 Невша, Ветрино, Варна обл.
GSM: 088 881 0701
email: info@villa-elma.com
GPS: 43.273912, 27.301982

 

 

 

Facebookskype

 


 Трижилковата метличина е туфесто, многодишно растение от семейство Сложноцветни (Asteraceaе), терциерен реликт. Стъблата са многобройни, изправени или слабо отклонени, високи до 40-50 cm. Растенията са покрити с гъсти и къси, опадващи власинки. Листата са целокрайни, линейно-ланцетни, заострени, дълги 30–70 mm, широки 3–5 mm, с 3 по жилки. Връхната част на цветоносните стъбла е безлистна. Съцветията – кошнички са единични, дълги 6–10 mm и широки 12–15 mm; обвивните листчета на кошничките са зелени, с по-тъмен, кафяв връх; средните са продълговато-овални. Придатъците са ненизбягващи или само късо низбягващи, кремави, разкъсано-гребенести. Цветовете са розови. Цъфти юни-юли, плодоноси август-септември. Насекомоопрашващо се растение. Единственото й известно находище в България попада в НАТУРА зона BG0000623 „Таушан тепе”, с. Невша, община Ветрино, област Варна.
2024, Всички права запазени.
Facebookskype